משרות חלקיות למקצועניות
 המשרהאיזורמסגרתתאריך עדכוןפרטים
שרון חלקית 23/10/2020 פרטים
שפלה מלאה/חלקית 22/10/2020 פרטים
מרכז / שרון חלקית 18/10/2020 פרטים
שרון / חיפה מלאה/חלקית 18/10/2020 פרטים
צפון חלקית 18/10/2020 פרטים
צפון חלקית 18/10/2020 פרטים
מרכז מלאה/חלקית 18/10/2020 פרטים
צפון מלאה/חלקית 18/10/2020 פרטים

X האתר יעלה בעוד שניות