משרות חלקיות למקצועניות
 המשרהאיזורמסגרתתאריך עדכוןפרטים
מרכז / שרון מלאה/חלקית 18/08/2018 פרטים
שפלה חלקית 18/08/2018 פרטים
מרכז חלקית 18/08/2018 פרטים
שרון / ירושלים / מרכז חלקית 16/08/2018 פרטים
מרכז חלקית 16/08/2018 פרטים
מרכז מלאה/חלקית 16/08/2018 פרטים
חיפה חלקית 16/08/2018 פרטים
מרכז חלקית 16/08/2018 פרטים
מרכז / שרון / ירושלים חלקית 16/08/2018 פרטים
מרכז חלקית 16/08/2018 פרטים
דרום מלאה/חלקית 16/08/2018 פרטים
ירושלים חלקית 16/08/2018 פרטים
שרון מלאה/חלקית 16/08/2018 פרטים
שרון / מרכז חלקית 14/08/2018 פרטים
מרכז חלקית 13/08/2018 פרטים
צפון חלקית 12/08/2018 פרטים
חיפה מלאה/חלקית 12/08/2018 פרטים
שרון / מרכז מהבית 08/08/2018 פרטים