משרות חלקיות למקצועניות
 המשרהאיזורמסגרתתאריך עדכוןפרטים
צפון חלקית 20/07/2017 פרטים
שרון חלקית 20/07/2017 פרטים
חיפה חלקית 20/07/2017 פרטים
ירושלים מלאה/חלקית 20/07/2017 פרטים
צפון מלאה/חלקית 20/07/2017 פרטים
מרכז מלאה/חלקית 20/07/2017 פרטים
דרום חלקית 20/07/2017 פרטים
מרכז מלאה/חלקית 20/07/2017 פרטים
מרכז מלאה/חלקית 20/07/2017 פרטים
דרום חלקית 20/07/2017 פרטים
דרום חלקית 20/07/2017 פרטים
שפלה מלאה/חלקית 20/07/2017 פרטים
צפון מלאה/חלקית 20/07/2017 פרטים
שרון חלקית 20/07/2017 פרטים
שרון חלקית 18/07/2017 פרטים
שרון מלאה/חלקית 16/07/2017 פרטים
ירושלים מלאה/חלקית 16/07/2017 פרטים
מרכז / שרון / שפלה מלאה/חלקית 16/07/2017 פרטים
מרכז מלאה/חלקית 16/07/2017 פרטים
מרכז / שרון חלקית 04/07/2017 פרטים