משרות חלקיות למקצועניות
 המשרהאיזורמסגרתתאריך עדכוןפרטים
שרון חלקית 25/04/2019 פרטים
צפון חלקית 25/04/2019 פרטים
שפלה חלקית 25/04/2019 פרטים
מרכז חלקית 25/04/2019 פרטים
שרון חלקית 25/04/2019 פרטים
מרכז חלקית 25/04/2019 פרטים
מרכז חלקית 25/04/2019 פרטים
מרכז חלקית 25/04/2019 פרטים
מרכז חלקית 25/04/2019 פרטים
דרום מלאה/חלקית 25/04/2019 פרטים
מרכז חלקית 24/04/2019 פרטים
הכל מלאה/חלקית 21/04/2019 פרטים
מרכז מלאה/חלקית 21/04/2019 פרטים
חיפה / צפון חלקית 21/04/2019 פרטים
חיפה / צפון מלאה/חלקית 21/04/2019 פרטים
שרון / צפון מלאה/חלקית 21/04/2019 פרטים
מרכז חלקית 31/03/2019 פרטים
מרכז מלאה/חלקית 28/03/2019 פרטים
שפלה מלאה/חלקית 17/03/2019 פרטים
חיפה מלאה/חלקית 14/03/2019 פרטים
12

X האתר יעלה בעוד שניות