משרות חלקיות למקצועניות
 המשרהאיזורמסגרתתאריך עדכוןפרטים
מרכז חלקית 20/06/2018 פרטים
שפלה חלקית 20/06/2018 פרטים
מרכז / ירושלים מלאה/חלקית 20/06/2018 פרטים
מרכז / שפלה / שרון מהבית 20/06/2018 פרטים
מרכז חלקית 20/06/2018 פרטים
שרון חלקית 20/06/2018 פרטים
שרון / ירושלים / מרכז חלקית 20/06/2018 פרטים
חיפה חלקית 19/06/2018 פרטים
מרכז חלקית 19/06/2018 פרטים
מרכז מלאה/חלקית 19/06/2018 פרטים
מרכז חלקית 19/06/2018 פרטים
מרכז / שרון / ירושלים חלקית 19/06/2018 פרטים
מרכז חלקית 19/06/2018 פרטים
דרום מלאה/חלקית 19/06/2018 פרטים
מרכז חלקית 18/06/2018 פרטים
חיפה מלאה/חלקית 17/06/2018 פרטים
מרכז מלאה/חלקית 17/06/2018 פרטים
מרכז חלקית 14/06/2018 פרטים
מרכז מלאה/חלקית 10/06/2018 פרטים
שרון פרילאנס 05/06/2018 פרטים
12