חיפוש משרות נוספות
חברה שאוהבת הורים!

מהנדס/ת בטיחות- מכרז פנימי חיצוני 2030

סקירה מהירה

אשדוד (אזור שפלה)
מלאה/חלקית
הגשת מועמדות
לפרטים אודות כלל המסמכים הנדרשים לצורך הגשת מועמדות יש לפנות לאתר נמל אשדוד:
https://www.ashdodport.co.il/about/Careers/Pages/careers.aspx
תיאור התפקיד:

1. נושא/ת באחריות המקצועית לניהול הבטיחות, החירום ועזרה ראשונה בנמל.

2. משמש/ת כממונה הבטיחות בעבודה של החברה ומבצע תפקידיו כמוגדר בתקנות ארגון הפיקוח על העבודה (ממונים על הבטיחות) – התשנ"ו 1996.משמש/ת כמומחה וכיועץ/ת מקצועי/ת בתחומו/ה למנכ"ל ולהנהלת החברה בנושאי בטיחות, גיהות תעסוקתית וחומרים מסוכנים (חומ"ס) כמוגדר בתקנות ארגון ופיקוח על העבודה (ממונים על הבטיחות) התשנ"ו 1996.

3. גיבוש תכנית שנתית לניהול הבטיחות בנמל בהתאם לתקנות ופועל ליישומה בהתאם למדיניות החברה.

4. התווית מדיניות הבטיחות, עם המנכ"ל, ופיתוח השיטות והכלים ליישומה.

5. ניהול יחידת הבטיחות, לרבות צוות חירום וצוות הטיפול בנזקים.

6. ביצוע חישובים הנדסיים לצורך היבטי בטיחות בפריקה, טעינה, אחסון ושינוע חומ"ס.

7. כתיבה ועדכון נהלים והוראות עבודה בתחום הבטיחות, הגיהות התעסוקתית והחומ"ס, וכן ייעוץ בהיבט בטיחות לכתיבת הוראות עבודה בחטיבות השונות.

8. הנחייה מקצועית בהיבט הבטיחות והגיהות התעסוקתית של הגורמים הרלוונטיים בחברה בכל הקשור לפעילות התפעולית המתבצעת בנמל.

9. וידוא קיום התקני בטיחות וגיהות נאותים בנמל ובקרה על תקינות התקני הבטיחות, ציוד המגן האישי, כלי העבודה והציוד החייב בבדיקה תקופתית.

10. פיקוח בשטח: מתן הנחיות בנושא בטיחות בעבודה בהתאם לנהלים ולהוראות העבודה, מניעת סיכונים בטיחותיים ומציאת פתרונות לעבודה בטוחה.

11. ביצוע תחקירים לתאונות עבודה ואירועי "כמעט ונפגע", ניתוח הנתונים, הפקת הלקחים למניעת הישנות אירועי הבטיחות, וידוא הדרכת עובדים באשר לנסיבות וללקחים שהופקו ובקרה כי הלקחים מיושמים.

12. ריכוז ניהול הידע, המידע והנתונים בתחומי הבטיחות וביצוע פעילות להטמעת נושאים אלה בתרבות הארגונית ובתהליכי העבודה בחברה.

13. ריכוז כל המידע והתיעוד הקשור לתאונות עבודה ואירועי "כמעט ונפגע" שאירעו בנמל.

14. ריכוז תהליכי ניהול הסיכונים בתחום הבטיחות, לרבות סקר הסיכונים וביצוע בקרה שתהליכים אלו מתבצעים במחלקות החברה ואתריה ושהאמצעים לצמצום הסיכונים מיושמים.

15. ייזום וביצוע פעילויות הדרכה לעובדים, קבלנים ומבקרים בנושא בטיחות וחומ"ס, בשיתוף פעולה עם מדור הדרכה, וביצוע פעולות להעלאת המודעות לנושא הבטיחות בקרב העובדים.

16. מתן הרשאות בטיחות לביצוע עבודות תחזוקה על ידי עובדי החברה או על ידי חברות קבלן.

17. מתן הוראה על הפסקת עבודה כאשר נשקפת סכנה מיידית לחיי עובדים או בריאותם.18. וידוא ביצוע בדיקות סביבתיות תעסוקתיות על ידי מעבדות מוסמכות, כאשר קיימת דרישת בדיקה כזאת בחוק או בתקנות, תיעוד ממצאי הבדיקות ויידוע בהשלכות ובאמצעים שצריך לנקןט.

19. מעורבות בתהליכי הרכש – שילוב דרישות מקצועיות בתחום הבטיחות, באפיון ובמפרטים של השירותים, המוצרים והתשתיות, תוך התעמקות בתוכן ההנדסי של הציוד, יכולת לנתח אנליזות חוזק וסימולציות בהיבטי הבטיחות שמציגים היצרנים. בדיקת עמידה בדרישות הבטיחות של ההצעות המוגשות.

20. ביצוע ניהול תחזוקה ושדרוג מוצרים ושירותים בתחום הבטיחות.

21. מנחה מקצועית את נאמני הבטיחות של הנמל, מרכז את עבודת ועדת הבטיחות הנמלית ומשמש כמזכיר הועדה.

22. ייצוג הנמל בנושאי בטיחות למול הרשויות וגורמים חיצוניים, ומדווח למפקח אזורי בהתאם לנדרש.

23. מטלות נוספות על פי הנחיית הממונה.

דרישות:

תנאי המכרז:
1.בעל/ת אישור כשירות בתוקף לשמש בתפקיד ממונה/ת בטיחות בעבודה ואישור מכין תכנית לניהול הבטיחות, מטעם מפקח/ת עבודה ראשי/ת במשרד העבודה.
2.בעל/ת תואר אקדמי במדעי הטבע/ טכנולוגיה/ הנדסה (ראו הערה 8 בפרק ההערות).
3.בעל/ת ניסיון של 5 שנים לפחות בתפקיד ממונה/ת על הבטיחות, הכולל בשנים אלו ניסיון בבניית תכניות בטיחות ובכתיבת הוראות בטיחות, בארגון בתעשייה הכבדה המונה לפחות 300 עובדים.
4.ניסיון של 3 שנים לפחות בניהול צוות עובדים ביחידת בטיחות.
5.בעל/ת רישיון נהיגהB לפחות בתוקף.
6.לא תישקל מועמדות למשרה זו של פונה בעל/ת קרוב/י משפחה בקרב עובדי החברה. קרוב/ת משפחה - כמשמעו בתקנות החברות הממשלתיות (כללים בדבר העסקת קרובי משפחה), התשס"ה–2005.
7.אנגלית ברמה טובה- ייבדק במכון האבחון.
8.ימי עבודה ושעות עבודה: ימים א-ה, 8.5 שעות ביום. בנוסף, נדרשת זמינות גבוהה לעבודה בשעות נוספות ובלתי שגרתיות לפי הצורך, לרבות בשבתות וחגים במצבי חירום, הכל בהתאם לדין, וכן זמינות למענה טלפוני מעבר לשעות העבודה.
9.המועמד/ת הזוכה ת/יחויב להשלים קורס אחראי/ת רעלים תוך 3 חודשים ממועד קליטתו/ה.
10.מינוי מועמד/ת למשרה מותנה באישור מפקח העבודה האזורי במשרד העבודה.

יתרונות:
1.תואר שני לפחות בתחום הנדסת בטיחות.
2.הכשרה לטיפול בחומרים מסוכנים מהמשרד להגנת הסביבה.

הגשת מועמדות לא מתאימה להורים?

X האתר יעלה בעוד שניות