משרות חלקיות למקצועניות
 המשרהאיזורמסגרתתאריך עדכוןפרטים
מרכז מלאה/חלקית 14/11/2019 פרטים
מרכז מלאה/חלקית 14/11/2019 פרטים
מרכז מלאה/חלקית 14/11/2019 פרטים
מרכז / חיפה מלאה/חלקית 14/11/2019 פרטים
דרום חלקית 14/11/2019 פרטים
שפלה חלקית 14/11/2019 פרטים
חיפה מלאה/חלקית 10/11/2019 פרטים
צפון / חיפה מלאה/חלקית 10/11/2019 פרטים
הכל מלאה/חלקית 10/11/2019 פרטים
הכל חלקית 10/11/2019 פרטים
מרכז חלקית 10/11/2019 פרטים
דרום חלקית 10/11/2019 פרטים
מרכז מלאה/חלקית 10/11/2019 פרטים
חיפה / צפון מלאה/חלקית 10/11/2019 פרטים

X האתר יעלה בעוד שניות