חיפוש משרות נוספות

סייע/ת פדגוגי/ת 119/2018

סקירה מהירה

רעננה (אזור שרון)
מלאה/חלקית
הגשת מועמדות
עבודה עם תלמידים.

קבלת התלמידים מההסעות בשעה 07:30 בבוקר.

סיוע למורה ולתלמידים לאורך שעות הלימודים לפי הצורך גם פדגוגית וגם טיפול פיזי בילדים.

סיוע במתן ארוחת צהריים.

עבודה בצוותי עבודה.

עבודות שונות ע"פ דרישות מחנכת הכיתה והנחיות משרד החינוך.

העבודה מתקיימת גם בפגרות בי"ס כפי שנדרש בהסכם הקיבוצי.

דרישות:

שנות לימוד.

סיים/ה בהצלחה קורס עזרה ראשונה, תוך שנה מיום הקליטה.

אמינות ויחסי אנוש מצוינים.

יחס חם ורגיש לילדים.

היעדר הרשעה בעבירות מין, בהתאם לחוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסויימים, תשס"א–2001.

הגבלת כשירות לפי סעיף 16לחוק פיקוח על בתי ספר, תשכ"ט 1969.
1. עובד חינוך מחויב באישור העסקתו כעובד חינוך בכתב מהמנהל הכללי, של משה"ח.
2. העובד אינו יכול לעסוק בחינוך אם נתקיים אחד מאלה:
• הורשע בעבירה שיש בה כדי לפגוע בביטחון המדינה.
• הורשע בעבירה אחרת שיש עמה קלון והמנהל הכללי סבור כי לאור הרשעה זו אין העובד ראוי לשמש עובד חינוך.
• הוכח למנהל הכללי שיש בהתנהגותו של העובד משום השפעה מזיקה על תלמידים.

הגשת מועמדות לא מתאימה להורים?

X האתר יעלה בעוד שניות