חברות שאוהבות הורים

שם החברה: אלווין ישראל

אלווין ישראל
חזונה של עמותת אלווין ישראל הוא להגיע לחברה בה אנשים עם מוגבלות הם אזרחים שווי זכויות, חברה בה כל אחד מאיתנו שואף לקבוע את עתידו ואורחות חייו. עמותת אלווין ישראל הוקמה בשנת 1984 ופועלת בשותפות ובתמיכת משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים; משרד החינוך; משרד הבריאות; עיריות ורשויות מקומיות ברחבי הארץ. העמותה נותנת שירות ליותר מ-5,200 אנשים עם מוגבלות, ביניהם: פעוטות, ילדים, בני נוער, צעירים, מבוגרים ומזדקנים. תחומי הפעילות שלנו רחבים וכוללים: תוכניות התערבות מוקדמת לפעוטות במעונות יום שיקומיים; תוכניות יום שהות ארוך בגנים ובבתי ספר לחינוך מיוחד; תוכניות מעבר לבני נוער ולצעירים; תמיכה וליווי מתנדבים בשירות הלאומי-אזרחי; תוכניות הכשרה, הכנה וליווי בעבודה בשוק התחרותי; מרכזי יום למבוגרים; תוכניות פרישה לגמלאים; דיור תומך בקהילה; תוכניות לסנגור עצמי בקהילה; תרבות ופנאי.


X האתר יעלה בעוד שניות