חיפוש משרות נוספות
חברה שאוהבת הורים!

דובר/ת במשרד מבקר המדינה

סקירה מהירה

ירושלים (אזור ירושלים)
מלאה וגמישה
הגמישות: אחר / התנאים ייסגרו בפגישה
הגשת מועמדות
תיאור התפקיד
אחריות למערך הדוברות וההסברה של משרד מבקר המדינה.

ייצוג משרד מבקר המדינה בתקשורת ובציבור.

קיום קשר עם אמצעי התקשורת האלקטרונית והכתובה - עיתונאים, כתבים ועורכים - בארץ ובחו"ל בכל הנוגע לעבודת המשרד, ובכלל זה פרסום הודעות לתקשורת על אירועים הקשורים לעבודת המשרד, על פעולות המשרד ועל הדוחות שהמשרד מפרסם.

קידום ושיווק של פעילויות ואירועים של המשרד.

ייזום פעולות הסברה לציבור הן באמצעות התקשורת והן בדרכים אחרות, כדי להביא לידיעת הציבור את פעולות המשרד.

קיום שיחות רקע עם עיתונאים לקראת פרסום דוחות, ובכלל זה הפנייתם לעניינים מהותיים ומרכזיים בדוחות.

ליווי גורמים במשרד שפעילותם כרוכה בקיום קשר עם אמצעי התקשורת.

תגובה על ידיעות וכתבות בכלי התקשורת בנושאים הקשורים לעבודת המשרד.

מתן מענה לשאלות של עיתונאים בנושאים הקשורים לעבודה השוטפת של המשרד, ובכלל זה לעבודת הביקורת, לנושאים שטופלו בעבר על ידי המשרד ולנושאים שנדונו בדוחות מבקר המדינה.

מעקב אחר אירועים אקטואליים או מקרים הדומים למקרים שנדונו בעבר בדוחות המבקר והפניית התקשורת לאמור בדוחות קודמים בנוגע למקרים אלה.

הכנת חומר לקראת ראיונות עם התקשורת.

דרישות:

תנאים מוקדמים
על המועמדים למלא אחר כל הדרישות שלהלן:

להיות בעלי תואר אקדמי. יתרון לבעלי תואר שני ושלישי או תעודה בתחומים הרלוונטיים.

להיות בעלי ניסיון של חמש שנים לפחות בתפקיד דובר במערכת ממלכתית, ציבורית או עסקית גדולה או בניהול יחידת דוברות.

הכישורים הנדרשים
רהיטות, ייצוגיות ויכולת ביטוי מול קהל.

יכולת הבעה בכתב ובעל פה.

ניסיון בעבודת צוות, יכולת ארגון ויכולת הפעלה של עובדים.

ניסיון מעשי מוכח בתחומים של יחסי ציבור, הסברה, ניו-מדיה והתקשורת האלקטרונית.

כושר ניתוח, יכולת לפתור בעיות ויכולת קבלת החלטות.

היכרות טובה עם גורמי התקשורת והבנה בנוגע ליחסי הגומלין שלהם עם המערכת הציבורית.

היכרות טובה עם תפקידי המערכת הממשלתית וידע בנוגע לתנאים המיוחדים שבהם היא פועלת.

התמצאות טובה בהוראות החוקיות והאחרות הנוגעות למערכת הממשלתית והציבורית.

הבנה מעמיקה בנושא המינהל הציבורי.

הבנת תהליכי עבודת הביקורת ובירור התלונות.

תקשורת בין-אישית טובה ויכולת לקיים קשר עם הציבור.

ידיעת השפה העברית על בורייה ושליטה מלאה בשפה האנגלית, בדגש על יכולת התבטאות. יתרון ליודעי שפה נוספת.
התפקיד כרוך בעבודה בשעות בלתי שגרתיות.

מתח הדרגות הצמוד למשרה: המשרה היא במתח דרגות 44-43 של הדירוג המקצועי לעובדי ביקורת המדינה.

הדרגה התחילית: הדרגה מחושבת על פי ההשכלה והוותק המקצועי (אקדמי) של המועמד, כפי שהם עולים מהמסמכים שיגיש עם קליטתו בעבודה.

השכר: המשכורת משולמת על פי הדרגה והוותק המקצועי של העובד, ותוספות השכר משולמות על פי הסכמים קיבוציים והסדרים משרדיים.

תקופת הכהונה בתפקיד: העובד יועסק בחוזה מיוחד ב-100% משרה לתקופה קצובה של שש שנים.

תקופת הניסיון תהיה בהתאם למקובל במשרד.

רכב: מילוי המשרה כרוך בנסיעות רבות אל מחוץ למשרד, ולשם כך יספק המשרד למכהן בתפקיד רכב צמוד.

לשם הנוחות נוסח המכרז בלשון זכר, אולם הוא מיועד לנשים ולגברים כאחד.
למשרד מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור (להלן - המשרד) דרושים מועמדים למשרת דובר בלשכת מבקר המדינה בירושלים.
במכרז זה "תואר" משמעו תואר אקדמי מוכר כהגדרתו בחוק המועצה להשכלה גבוהה, התשי"ח-1958.

הגשת מועמדות לא מתאימה להורים?

X האתר יעלה בעוד שניות