חיפוש משרות נוספות
חברה שאוהבת הורים!

עוזר ליועץ המשפטי - למשרד מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור

סקירה מהירה

ירושלים (אזור ירושלים)
מלאה וגמישה
הגמישות: אחר / התנאים ייסגרו בפגישה
הגשת מועמדות
סיוע ליועץ המשפטי למבקר המדינה בפעולותיו, ובכלל זה מתן ייעוץ משפטי וחוות דעת להנהלה וליחידות המשרד בתחומי הביקורת השונים, בענייני המינהל של המשרד או בכל עניין אחר שיידרש; ליווי משפטי של דוחות ביקורת קריאה, בחינה ומתן הערות; עריכת מסמכים בעלי אופי משפטי; ייצוג היועץ המשפטי בוועדות של המשרד; מילוי כל משימה אחרת שיטיל עליו היועץ המשפטי.

תנאים מוקדמים
על המועמדים למלא אחר כל הדרישות שלהלן:

להיות חברים בלשכת עורכי הדין בישראל ונוסף על כך בעלי תואר שני במשפטים; הדברים אמורים גם לגבי מי שחברותו מוגבלת בהתאם לסעיף 52ב לחוק לשכת עורכי הדין, התשכ"א-1961. מועמד שחברותו מוגבלת כאמור יידרש אם ייבחר לתפקיד להמציא אישור חברות בתוקף בלשכת עורכי הדין כתנאי לשיבוצו במשרה.

להיות בעלי ניסיון של שנתיים לפחות בעבודה פעילה של עריכת דין בשירות הציבורי או במגזר הפרטי או להיות בעל ניסיון מקביל בעבודה פעילה בתחום האקדמי-משפטי.
חובה על המועמד לפרט בבקשתו (אפשר בדף נפרד) את ניסיונו המקצועי לרבות מקומות העבודה הקודמים שלו.

דרישות:

דרישות התפקיד
נדרשת ידיעה כללית במגוון תחומי המשפט וידיעה טובה בתחומי המשפט המינהלי והמשפט החוקתי; יכולת עבודה משפטית באופן עצמאי ברמה גבוהה מאוד ובעומס ולחץ של לוח זמנים; כושר התבטאות טוב בעל פה ובכתב; ידיעת השפה העברית על בורייה; ידיעה טובה של השפה האנגלית, לפחות ברמה של קריאה והבנה של ספרות מקצועית.

מתח הדרגות הצמוד למשרה: המשרה היא במתח דרגות 38-35, 39-38, 42-39 של הדירוג המקצועי לעובדי ביקורת המדינה.

פירוט תנאי העבודה מופיע בדף מידע למועמד. פרטים נוספים אודות הליך הגשת המועמדות, התאמות למועמדים בעלי מוגבלויות ואישורים על ניסיון והשכלה מופיעים בקובץ מידע נוסף על מכרזים. כמו כן, ניתן להתקשר לאגף משאבי אנוש של משרד מבקר המדינה בטל' 02-6665064 או 02-6665147.

המעוניינים להגיש מועמדות למשרה ימלאו טופס בקשה למשרה פנויה (מדף 2115), בצירוף קורות חיים, רישיון מקצועי, המלצות לפי דרישה, אישורים על ניסיון בעבודה מקצועית (טופס 106 - אם המועמד שכיר, תעודת עוסק מורשה - אם המועמד עצמאי, תלושי שכר להשלמת חודשי/שנות הניסיון), שמות ופרטים של ממליצים וכן, תמונה שצולמה בשנה האחרונה. את הפניות יש לשלוח במרוכז בדואר האלקטרוני לכתובת Jobs@mevaker.gov.il ולציין בכותרת את מספר המכרז. את הפניות יש להעביר לא יאוחר מיום 05/04/2020.

הגשת מועמדות לא מתאימה להורים?

X האתר יעלה בעוד שניות