חברות שאוהבות הורים

שם החברה: בנק הפועלים

בנק הפועלים
גודל החברה: 1000 ומעלה
הבנק כמעסיק ערכי וחברתי, מייחס חשיבות רבה לנושא האחריות התאגידית וביניהם הגיוון התעסוקתי. אחד הערכים הבולטים הינו עידוד שיוויוניות וקידום נשים, והבנק אישר תכנית סדורה לקידום הנושא. שיעור הנשים בבנק עומד על כ- 65%, לעומת שיעור של כ-56.9% בשוק העבודה. שיעור הנשים המנהלות בבנק עומד על 52.4%, לעומת שיעור של כ- 34% נשים מנהלות בשוק העבודה.


X האתר יעלה בעוד שניות