חברות שאוהבות אמהות

בנק הפועלים
שם החברה: בנק הפועלים
גודל החברה: 1000 ומעלה
פרופיל החברה: הבנק כמעסיק ערכי וחברתי, מייחס חשיבות רבה לנושא האחריות התאגידית וביניהם הגיוון התעסוקתי. אחד הערכים הבולטים הינו עידוד שיוויוניות וקידום נשים, והבנק אישר תכנית סדורה לקידום הנושא. שיעור הנשים בבנק עומד על כ- 65%, לעומת שיעור של כ-56.9% בשוק העבודה. שיעור הנשים המנהלות בבנק עומד על 52.4%, לעומת שיעור של כ- 34% נשים מנהלות בשוק העבודה.

משרות פנויות

 המשרהאיזורמסגרתתאריך עדכוןפרטים
מרכז מלאה/חלקית 14/12/2018 פרטים
מרכז / הכל מלאה וגמישה 14/12/2018 פרטים


X האתר יעלה בעוד שניות