עבודה תחת אש: זכויות עובדים בזמן חירום

עבודה תחת אש: זכויות עובדים בזמן חירום

עימות צבאי בהחלט נופל תחת הגדרה של מצב חירום. מלבד ההתמודדות עם הסכנה הברורה והמידית הורים מתמודדים עם טיפול בילדים במציאות של התרעות צבע אדום ללא הפסקה, שפוגעת ביכולת לעבוד. אז מה הזכויות בזמן כזה? כנסו לקרוא

ציאות החיים בישראל מביאה אותנו לא אחת להתמודדות עם תקופות של מצב חירום. המונח "מצב חירום" רלוונטי למגוון של מצבים וביניהם, אסונות טבע, עימותים צבאיים ועוד. כהורים, אנו מוצאים עצמנו במצבי חירום בדאגה כפולה, הן לילדינו ומשפחתנו והן להמשך עבודתנו והמחויבות כלפי מקום העבודה.

כדאי שתדעו שישנן זכויות והגנות שמיועדות לעובדים, להורים בפרט, במצב חירום.

חשוב לציין שההגנות החוקיות רלוונטיות רק במידה והוכרז על מצב חירום ו/או מצב מיוחד בעורף. חשוב להתעדכן בתקשורת ובאמצעים נוספים בדבר קיומה של הכרזה כזו.

היום, לצערנו, זה רלוונטי יותר מתמיד, הנה סקירה של זכויות עובדים בשעת חירום, שכתבה עבורנו עו"ד אורי טורקיה שלס, מנהלת מערך הסיוע המשפטי, ויצו ישראל. *נכתב בלשון נקבה מטעמי נוחות אך כמובן מיועד לכולם.

איסור פיטורים

לאחר מלחמת לבנון השנייה נחקק חוק הגנה על עובדים בשעת חירום, מתוך ההבנה שכאשר מוגדר "מצב חירום" נמנע לעיתים מעובדים להתייצב במקום עבודתם, בין אם בשל סיכון ישיר לביטחונם ובין אם בשל היעדר פתרונות לילדים, אשר אינם נמצאים במסגרת בשל המצב הביטחוני.

החוק קובע איסור לפטר עובדת או עובד שמוסד החינוך שבו לומד ילדו נסגר בשל הוראה בשעת התקפה או בעת הכרזה על מצב מיוחד בעורף והתמלא תנאי אחד מהתנאים הבאים: (1) העובדת היא הורה יחיד; או (2) בן/בת הזוג של העובדת לא נעדר מעבודתו; או (3) במקום העבודה של העובדת או של בן/בת זוגה לא נמצא סידור הולם להשגחה על הילד;

הזכאות להגנה מפני פיטורים תקפה רק במקרה שלעובדת/ עובד יש ילד מתחת לגיל 14, או ילד עם צרכים מיוחדים מתחת לגיל 21.

בנוסף, להגנה שלעיל, קיימת הגנה חוקית מפני פיטורים למשרתי מילואים, לרבות בצו 8.

תשלום שכר

ככל שעובדת מנועה להגיע למקום העבודה בשל הנחיות פיקוד העורף, היא זכאית לתשלום שכרה. חשוב להדגיש שאין מדובר בחוק ספציפי שמאפשר היעדרות ותשלום ויש להתעדכן בהנחיות פיקוד העורף בדבר ההסדרים המיוחדים במשק בנוגע לפיצוי עובדים ומעסיקים. למשל, במבצע צוק איתן נקבע הסדר מיוחד במסגרתו היה על המעסיקים לשלם שכר כרגיל ולאחר מכן ניתנה להם האפשרות לקבל פיצוי מרשות המיסים.

היעדרות של עובדת במקרה שבו אין הנחיה מפורשת של פיקוד העורף שלא להגיע לעבודה, הינה היעדרות בלתי מורשית והעובדת לא תהיה זכאית לשכר. גם תחושת פחד ממשית של עובדת המונעת ממנה להגיע לעבודה לא תיחשב כהיעדרות מוצדקת.

ניכוי ימי חופשה

על פי חוק ההגנה על עובדים בשעת חירום, כאשר עובדים או מקום העבודה שלהם נמצאים באזור שהוכרז לגביו מצב חירום ובשל כך, העובדים נעדרו מן העבודה, חל איסור לנכות להם ימי חופשה בגין ההיעדרות.

המעסיק יידרש לשלם לעובדים שכר בהתאם להסדר הספציפי שייקבע עם ההסתדרות הכללית.

אם פיקוד העורף לא הורה על סגירת מקום העבודה עקב מצב חירום, רשאי המעסיק להוציא את עובדיו (כולם או חלקם) לחופשה מרוכזת (בהתאם לכללים החלים על חופשה מרוכזת בימי שגרה) ולנכות להם ימי חופשה מהמכסה הצבורה שלהם.

למען הסדר הטוב נזכיר שבמקרה של חופשה מרוכזת העולה על 7 ימים, מחויב המעסיק בהודעה מוקדמת בת 14 ימים לפחות. כמו כן, חל איסור על המעסיק לנכות לעובדת ימים מהמכסה שלה במקרה שאין לעובדת מספיק ימי חופשה. במקרה כזה, יידרש המעסיק לשלם שכר רגיל או לא להוציא את העובדת לחופשה מרוכזת. 

ויצו מפעילה מערך סיוע משפטי הכולל לשכות משפטיות בכל הארץ (03-6923791 לבירור הלשכה הקרובה) וקו ייעוץ לזכויות נשים בעבודה שמספרו 03-6923825, אתן מוזמנות להיעזר בנו בכל שאלה.


X האתר יעלה בעוד שניות